Asbesti kartoitus ja haitta-ainekartoitukset

Vuonna 2016 voimaan tullut asbestilakiuudistus velvoittaa teettämään asbesti- ja haitta-ainekartoitukset kaikille ennen vuotta 1994 valmistuneille rakennuksille ennen purku- ja korjaustöiden aloittamista.

Teemme Asbestikartoitukset

  • Materiaalin näytteenotot
  • Ilmapölyn näytteenotot
  • Asbestipurkutöiden jälkeiset ilmamittaukset

Asbesti- ja haitta-ainekartoitus on asbestin vaarallisuuden vuoksi erittäin tärkeää. Kaiken lisäksi se on pakollinen toimenpide rakennusta remontoitaessa tai saneeratessa. Myös purkutöissä se on suoritettava yksittäisiä huoneita myöten. Koska asbesti kiellettiin vuonna 1994, asbestikartoitus tulisi tehdä kaikkiin ennen kyseistä vuotta rakennettuihin rakennuksiin ennen esimerkiksi purkutöiden aloittamista.

Mitä asbesti- ja haitta-ainekartoituksella saavutetaan?

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksen avulla saadaan selville, mistä kiinteistön rakennusosista ja teknisistä järjestelmistä saattaa löytyä terveydelle vaarallisia aineita ja materiaaleja. Kun tämä saadaan tietoon, päästään suunnittelemaan tarvittavat muutokset ja korjaukset. Laadukkaalla kartoituksella estetään purkutyöntekijöiden ja rakennuksen käyttäjien altistuminen haitallisille aineille. Lisäksi saadaan varmistettua purkujätteiden oikeanlainen käsittely.

Kuinka asbestikartoitus tehdään?

Asbesti- ja haitta-ainekartoituksessa kierretään kartoitettavat tilat, ja samalla otetaan näytteitä epäilyttävistä materiaaleista. Kartoituksesta tehdään raportti, jossa kerrotaan erityisesti löydetyistä asbestipitoisista materiaaleista. Raportissa vedetään yhteen asbestin määrä, laatu, kunto, pölyävyys sekä toimenpidesuositukset ja toimenpiteiden kiireellisyys. Pienemmissä määrin kerrotaan muun muassa kartoituksen laajuudesta ja rajauksista.

Ammattitaitoinen henkilökuntamme palvelee teitä luotettavasti ja turvallisesti.

Oulun Asbestipurun ottamat näytteet analysoidaan laboratoriossa. josta annamme tilaajalle Asbestikartoitus raportin. Asbestikartoitusten hinnat esimerkiksi yksittäiseen kylpyhuoneeseen meiltä alkaen 250€ (sis. alv. 24 %). Asbestikartoitus koko taloyhtiöön tai kiinteistöön: kysy tarjous tästä!

Kartoituksen hintaan vaikuttavat kohteen sijainti, laajuus, tarvittavien näytteiden määrä, käytettävissä olevat lähtötiedot. Kerros- ja rivitaloissa kustannukset ovat suhteessa edullisemmat, kun kartoitus teetetään useammassa asunnossa kerralla.

Tärkeimpiä lähtötietoja ovat:

  • Pohjapiirustukset
  • Isännöitsijätodistus
  • Tiedot aiemmin tehdyistä remonteista.

Kartoitus kannattaa teettää, ennen kuin varsinainen Asbestinpurku tulee rakennuksessa ajankohtaiseksi, tärkeintä on valmistautua etukäteen tulevaan remonttiin ja tarkistaa käytettyjen materiaalien Asbesti ja muiden haitta-aineiden pitoisuudet